Jeugdplan

Speciaal voor groep 7 en 8 van de basisschool (jongens en meisjes rond 11 à 12 jaar) biedt MVC Columbia een kennis-making met modelvliegen, in de vorm van een verkort
introductie programma. Dit aanbod doen wij via Sjors Sportief in de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis.

Dit verkortte introductie programma bestaat uit 5 lessen en zal om die reden minder uitgebreid zijn dan bovengenoemd programma. Zo worden de veiligheidsaspecten uiteraard behandeld, maar bijvoorbeeld het opstijgen en landen zijn geen onderdeel van dit programma.

Voor deelname aan het jeugd introductie programma biedt MVC Columbia een strippenkaart met korting aan. De kosten bedragen 5 euro voor 5 lessen. Daarna zullen we met leerling en ouders of verzorgers overleggen over het vervolg. Daarbij kan je bijv. besluiten om nog eens een strippenkaart aan te schaffen, of om lid te worden van MVC Columbia en zelf over te gaan tot aanschaf van de benodigde zaken.
Als lid van MVC Columbia met eigen vliegtuig en zender, kan je het volledige lesprogramma kosteloos vervolgen, totdat je het vliegbrevet hebt gehaald.

Voor informatie en aanschaf van een strippenkaart: mail naar secretariaat@mvccolumbia.nl

Links: Sjors sportief.